6 minuten leestijd

Stotterende broers spreken nu met lef.

Bekijk het originele interview hier.

Tekst Carlien Bootsma | Foto’s Geert Job Sevink

Broers Hille en Sjoerd Stellingwerf spreken tegenwoordig in vloeiende volzinnen. Dat was vroeger wel anders. Beiden stotterden zo erg dat ze liever hun mond hielden. Tot Hille op zijn 24ste besloot de koe bij de horens te vatten. De Friese broers ontwikkelden hun eigen remedie, waarmee ze nu wereldwijd andere stotteraars helpen.

Het huis gevuld met vrienden en familie. Taart. Slingers. Stilte. Hij wilde zo veel vertellen, maar Richard (30) kwam niet verder dan ja of nee. Eerder hield hij altijd zijn mond op zijn verjaardag. Hij vreesde te verstrikken in letters, was bang om te blokkeren. Richard stotterde. Nu ontmoet hij nieuwe mensen, gaat hij naar festivals en bovenal: hij uit zich. Het leven zit ineens vol kansen.

Bootcamp

Richard is een van de tien deelnemers aan de bootcamp van de Broca Brothers – het bedrijf van de Friese broers Sjoerd (23) en Hille (27) die tegenwoordig in Groningen wonen. Ook zij stotterden vroeger. In hun geboortedorp Witmarsum werden ze gezien als ‘die stille jongens’. Maar het zijn geen stille jongens meer. Hille en Sjoerd maken de ene Youtube video na de andere voor hun kanaal Broca Brothers. Daarin vertellen ze dat je je niet met anderen moet vergelijken en hoe je om moet gaan met mensen die je uitlachen. In het Engels, zodat stotteraars wereldwijd er iets aan hebben.

,,Er is veel meer in het leven dan stotteraar zijn’’, zegt Sjoerd. ,,Veel stotteraars blijven passief, maar er is een kleinere groep die er alles aan doet om er af te komen.’’ De broers proberen die laatste groep te bereiken ,,Want je moet als stotteraar zelf willen veranderen.’’

Proces

Voor hen was het een proces van vallen en opstaan dat jaren voortsleepte. Met de kennis die ze opdeden, ontwikkelden ze uiteindelijk video’s op Youtube, met online tips en blogs én een bootcamp die ze vorige week in Utrecht voor het eerst hielden.

,,Ik heb vandaag een man of zeven op straat aangesproken’’, zegt Richard rustig. Terwijl hij spreekt kijkt hij zijn gesprekspartner continu in de ogen. Het kan voor stotteraars een drempel zijn om iets onbeduidends te vragen, zoals waar de dichtstbijzijnde supermarkt is, of hoe laat het is. Richard maakt nu zonder al te veel moeite een kort praatje. De oefening tijdens de bootcamp is bedoeld om van de spreekangst af te komen. De deelnemers moeten hun eigen angsten onder ogen zien.

Het is voor Richard een lange weg geweest om ‘vloeiend te leren spreken’. Allerlei therapieën ten spijt, hij bleef stotteren. Het ziet er nu naar uit dat hij het de baas is. En dat voelt fantastisch. ,,Als je je lang verstopt voor situaties en onzekerheden en je weet dát vervolgens te doorbreken. Dat is wonderbaarlijk’’, zegt hij stralend.

Een half uur geleden schreeuwde hij in het centrum van Utrecht naar Sjoerd Stellingwerf. Oefeningen die de eigen remmingen leren herkennen. ,,Het zijn maar ideeën’’, zegt Hille Stellingwerf – lang, smal van postuur met een bos donkere krullen. ,,Schreeuwen in de stad hoort niet, dat kan zo’n idee zijn. Het is juist de bedoeling om je ervan bewust te worden en die negatieve ideeën te doorbreken.’’

Dat laatste is volgens de broers doorslaggevend om uiteindelijk een vloeiende spreker te worden. Zo ging het bij henzelf ook. ,,Stotteren is geen spraakprobleem. Het is voornamelijk een sociaal probleem, dat deels ontstaat door de reactie van anderen’’, zegt Hille.

Hij herinnert zich nog goed dat hij als 5-jarig jochie voor zijn moeder naar de bakker ging. Hij bleef hangen op de h van heale bôle – half brood. Een man achter hem begon op luide toon te briesen. ,,Wie stuurt zijn stotterende kind nu naar de bakker!’’ Hille rende de winkel weer uit. Zonder brood.

Schaamte

Een stotteraar bouwt door de jaren heen een stapel negatieve herinneringen op aan al die keren dat praten niet lukte. ,,Je wordt op jonge leeftijd naar een logopedist gestuurd omdat er iets mis is met je. Je wordt uitgelachen, gepest.’’ Hille werd op de basisschool steevast H-h-h-h-hille genoemd.

,,Je wilt wel praten, maar bent bang dat anderen dan om je stotteren gaan lachen’’, zegt Sjoerd, donkerblond haar in een kuif. ,,Zoals zo vaak.’’ Er ontstaat schaamte waardoor je alle contact met anderen gaat vermijden. Van binnen bouw je wrok op. Ieder mens wil zich uiten, als je daar in tegengehouden wordt is dat erg deprimerend.’’

Broca Brothers Stottertherapie

Eigen wereld

Sjoerd trok zich in zijn tienerjaren graag terug in zijn slaapkamer. Daar verdween hij even in zijn eigen wereld. Zijn X-box. Met een koptelefoon op speelde hij oorlogsspelletjes. Tijdens een spelletje Call of Duty wilde Sjoerd zijn teamgenoot waarschuwen voor een bom. ,,Ik kreeg het niet voor elkaar om het hem te vertellen.’’ Zijn teamgenoot werd opgeblazen. Kankerstotteraar, werd tegen Sjoerd gezegd. Hij sloot zijn X-box af en ging chagrijnig naar beneden. Voor hem opnieuw het bewijs: Er is iets mis met mij. ,,Probeer dat maar eens te doorbreken.’’

En dus hield hij de volgende keer zijn mond. In de angst dat een woord er niet in één keer uit kwam. ,,Stotteren heeft je in zijn macht. En de gevolgen zijn allesomvattend.’’ Niet even een grap kunnen maken, niet spontaan kunnen reageren, niemand durven aanspreken. Gevolg: stilzwijgend de dagen proberen door te komen. Sjoerd werd erg in zichzelf gekeerd. Zijn zelfbeeld werd slechter en hij plaatste mensen die wel vloeiend spraken onbewust op een voetstuk, wat praten nog moeilijker maakte.

Hille bleef lange tijd in het vertrouwde Witmarsum wonen. Het duurde lang voor hij het dorp durfde verlaten, maar hij deed het toch om aan de Pop Academie in Leeuwarden te studeren. Het ging fout toen hij in het tweede jaar presentaties moest geven. Dat lukte niet. Hij stopte met zijn opleiding.

Toen hij een jaar of 24 was ging het niet langer. Hij was er klaar mee. ,,Ik had net voor de tweede keer een stottertherapie gevolgd. Je bent dan een week samen met een groep mensen, oefent je spreektechniek en articulatie.’’ De therapie werkte in het begin. ,,Het was bevrijdend om eindelijk te kunnen praten. Ik lulde iedereen de oren van de kop.’’ Maar zoals zo vaak kwam de terugval snel. Na een maand was hij weer terug bij af. Het resultaat bleef telkens niet hangen.

Stottertherapie oppervlakkig

,,Dat komt omdat die stottertherapie te oppervlakkig is’’, zegt Hille. ,,Je bent alleen maar bezig met spreken. Met het fysieke gedeelte. Terwijl het echte probleem veel dieper zit. Stotteren komt voort uit onzekerheid en negatieve overtuigingen.’’

Hij stelde zichzelf een keuze: of accepteren dat die eeuwige terugval erbij hoort, of er tegen strijden. ,,Ik was het er niet mee eens en ging op zoek naar hoe het wel moest.’’

Hille was gedreven om korte metten te maken met zijn angsten en gewoonten. Hij worstelde zich door boeken over het onderwerp, sprak met deskundigen en ploos alles uit wat er op internet te vinden was. ,,Daar stuitte ik op een gegeven moment op een film.’’

Hille kijkt er geheimzinnig bij en laat een lange stilte vallen.

Hij leunt even achterover. De dvd ging niet over stotteren, maar had wel veel raakvlakken met het onderwerp.

Er werd in uitgelegd hoe je vrouwen versiert.

Druk

Dat klinkt misschien bijzonder, maar in principe komt de achterliggende gedachte op hetzelfde neer. Ook iemand die niet stottert kan soms te zenuwachtig zijn om te praten, bijvoorbeeld bij het aanspreken van een mooie vrouw. Bang om bekritiseerd te worden en niet meteen het goede te zeggen. ,,Mensen die stotteren voelen die druk bij iedereen’’, zegt Hille. De spanning bouwt zich op in de borstkas, de ademhaling verandert en zenuwen gieren door het lijf. En dan het moment waarop je iemand aanspreekt: wat zeg je om een goede indruk te maken.

Het kwartje viel bij Hille. In de film werd gesproken over het voetstuk waarop de gesprekspartner geplaatst wordt. ,,Ook stotteraars plaatsen iedereen die vloeiend spreekt boven henzelf.’’ Ze zijn volgens Hille vooral bezig met wat anderen van hen denken. Dat besef was verhelderend. ,,Door iemand op een voetstuk te plaatsen bouw je veel spanning op. Dat gebeurt onbewust.’’ Het begon bij die bewustwording.

,,We zijn de maker van die dvd erg dankbaar’’, zegt Hille met een schuine lach. ,,Als we die dvd niet hadden ontdekt zat Sjoerd nu waarschijnlijk nog steeds te X-boxen.’’

Hille stuurde de dvd door naar zijn broertje met de boodschap: ‘Hier moet je maar eens naar kijken.’ Het bleek het begin van de Broca Brothers. Hille ging met sprongen vooruit. Na elkaar twee maanden niet te hebben gezien, troffen de broers elkaar weer in Groningen, waar Sjoerd psychologie studeert. Sjoerd raakte geïnspireerd door hoe vloeiend zijn oudere broer was gaan spreken. Samen bouwden ze de methode uit. Daarbij maakten ze ook gebruik van de studie van Sjoerd.

De kunst is om negatieve reacties achter je te laten en positieve ervaringen te creëren. Dat is allesbehalve makkelijk. ,,Om het te doorbreken moet je wel de strijd met jezelf durven aangaan’’, zegt Hille. ,,Je moet uit je comfortzone stappen, en dat is eng. Je moet kritisch naar jezelf kijken. Durven achterhalen wat er in je hoofd gebeurt als je dichtklapt. Het is makkelijker om gewoon te denken: ‘stotteren is nu eenmaal een onderdeel van mij. Ik ben dit.’ En het er vervolgens bij te laten.’’

Zelfbeeld

De mensen die met de bootcamp hebben meegedaan praten nog na in een zaaltje in Utrecht. ,,Je merkt dat mensen aanspreken steeds makkelijk wordt’’, zegt deelnemer Sander. Hij heeft vooral moeite met spreken onder druk. Als zijn baas iets van hem wil weten bijvoorbeeld.

Hij wil het dan zo graag in een keer goed doen dat het juist mis gaat. ,,Ik wil zo veel mogelijk positieve referenties creëren. Dat lukt goed als je mensen om iets kleins op straat aanspreekt.’’ ,,Maar mensen aanspreken is niet de sleutel’’, reageert Hille. ,,Het draait om je zelfbeeld, dat moet beter.’’

In de vertrouwdheid van het zaaltje spreken de meeste deelnemers vloeiend. Ze zijn onder elkaar. Hier wordt geen oordeel geveld. Niemand wordt op een voetstuk geplaatst, iedereen is ‘stotteraar’.

Spreken is bepalend voor hoe je leven loopt, weet ook Richard. Hij koos jaren geleden voor een baan als administratief medewerker. Onder zijn niveau. Een keuze die was ingegeven door hoe hij zich op dat moment voelde. Onzeker.

Nu hij vloeiend begint te spreken gaat het roer om. ,,Ik wil mensen helpen met voedingsadvies’’, zegt hij. ,,Ieder mens verdient het om het beste uit zichzelf te halen.’’

Hij kijkt er zelfverzekerd bij.

Symptomen
Mensen die stotteren vormen geen homogene groep. Ieder heeft zijn eigen specifieke verzameling symptomen, die zelfs niet onder alle omstandigheden gelijk zijn, afhankelijk van stressfactoren. Bij elk individu liggen de accenten weer anders.

Sommige symptomen zijn een gewoonte geworden en te onderscheiden van ‘normale’ niet-vloeiendheden.

Hoorbare symptomen kunnen zijn: herhalingen, verlengingen en blokkades.

Zichtbare symptomen kunnen zijn: meebewegingen in het gezicht of van ledematen; aan spreken gekoppelde ‘tics’.

Verborgen symptomen: spreekangst, stotterangst, vermijden van spreeksituaties (sociale angst), minderwaardig voelen, schaamte, depressies.

Vooral de verborgen symptomen kunnen leiden tot leerproblemen, minder presteren en psycho-sociale problematiek.

Tips voor luisteraars
– Geef geen commentaar of goed bedoelde adviezen.

– Geef de spreker ruim de tijd om uit te praten en laat hem door uw houding weten dat u luistert naar wat wordt gezegd en niet hoe het spreken klinkt.

– Blijf de spreker rustig en natuurlijk aankijken en wacht tot deze is uitgesproken.

– Val de spreker niet in de rede en maak geen zinnen of woorden af.

– Als het stotteren een reactie bij u als luisteraar oproept of u heeft er vragen over, maak dit dan bespreekbaar.

Wereldstotterdag
Op 22 oktober wordt sinds 1998 Wereldstotterdag gehouden waarop aandacht wordt gevraagd voor spraakgebreken. Dit jaar staat Wereldstotterdag in het teken van het grote belang van vroegtijdige onderkenning van stotteren bij (heel) jonge kinderen.

Stotteren is niet-vloeiend spreken: een verzameling van hoorbare, soms zichtbare en vaak ook verborgen symptomen, die per situatie kunnen verschillen.

Er zijn in Nederland ongeveer 170.000 stotteraars (1 procent van de bevolking).

Er stotteren meer mannen dan vrouwen. Dat komt waarschijnlijk doordat meisjes makkelijker van beginnend stotteren herstellen dan jongens. De meeste ontwikkelingsproblemen komen vaker voor bij jongens dan meisjes, stotteren is hierop geen uitzondering.

www.stotteren.nl

Beroemde stotteraars
– Marilyn Monroe

– Bruce Willis

– Axel Daseleire (Flikken)

– Arno Hintjes

– Bart Peeters

– Winston Churchill

– Jan Decleir

18 minuten video

Just Ask The Broca Brothers | Aflevering 17

 

In Just Ask The Broca Brothers beantwoorden we al je vragen over stotteren.

In deze aflevering:

 • Ik stotter veel meer als ik een vraag beantwoord. Hebben jullie tips?
 • Ik heb het gevoel dat ik sociaal achtergesteld ben geraakt door mijn stotteren. Het voelt alsof bepaald gedrag het gewoon niet leuk maakt om met mij om te gaan. Ook al ben ik vloeiender gaan spreken, ik voel nog steeds die spanning. Advies?
 • Ik voel me alsof ik vast zit in de “het is niet eerlijk” gedachte. Ik weet dat het zelfmedelijden is en dat dat geen goede manier van denken is, maar het lukt me maar niet om daar uit te breken.

Heb je ook een vraag over stotteren? Stuur die dan op via onderstaand formulier en we zorgen ervoor dat je vraag beantwoord wordt in één van onze video’s.

18 minute watch

Just Ask The Broca Brothers | Episode #17

 

Have questions about stuttering? Just Ask The Broca Brothers!

This week we’re answering:
– My stutter is much worse when I’m answering a question. Any tips?
– I feel like my stutter has caused me to be “socially stunted”. I feel like I have behavior that makes me no fun to be around. Even though my fluency is better, I still have that tension. Any advice?
– I feel like I’m stuck in the “It’s not fair paradigm. I know it’s all self-pity which is not a good way of looking at things, but I just can’t seem to get out of that way of thinking.

Don´t miss one episode by subscribing to the Broca Brothers channel here.

4 minuten lezen

Van stotteraar tot vrolijke babbelaar

Bekijk het interview met extra video hier.

Therapieën en bezoekjes aan logopedisten, jaar na jaar, hielpen niet. ‘Zo kan het niet langer’, vonden de stotterende broers Hille (27) en RUG-student Sjoerd Stellingwerf (23). Ze bedachten hun eigen methode en zijn anno 2016 nagenoeg stottervrij. Nu bewijzen ze als Broca Brothers lotgenoten een dienst.

DOOR KOEN MARÉE

Het publiek juicht luidkeels als When We Are Wild in januari 2014 voorafgaand aan de uitzending van De Wereld Draait Door alvast een nummer speelt. Maar Hille Stellingwerf (27), frontman van de vorig jaar gestopte band, heeft vooral zenuwen. Zingend heeft hij geen last van zijn stotterproblemen; het is het interview met Matthijs van Nieuwkerk waar hij tegenop ziet.

Dat gaat best goed, al maakt hij op sommige kijkers een verwarde indruk. ‘Hij heeft vast drugs op’, wordt getwitterd. Als hij dan eindelijkDe Minuut mag spelen, is er van een stotteraar niets meer te merken. ‘Zingend gebruik je je spraakmechanisme op een andere manier’, zegt hij, ‘Het is meer ritmisch en melodisch, daarnaast levert het kennen van de teksten je zekerheid op. Bovendien sta je op een podium, dat boost je ego’, zegt Hille.

In de genen

Al sinds hun jonge jaren kampen Hille en Sjoerd met stotterproblemen. Het zit in de genen: hun vader is stotteraar en ook hun opa van moeders kant stottert. Vijf procent van de kinderen heeft problemen met spraakontwikkeling, bij één procent leidt het tot stotteren. ‘Dat is afhankelijk van omgevingsfactoren, bijvoorbeeld doordat mensen begripvol reageren, of juist gaan pesten’, vertelt Sjoerd, masterstudent Sociale Psychologie aan de RUG.

‘Je bent altijd in je hoofd bezig met stotteren’, zegt broer Hille. ‘Je denkt: Als ik vloeiend kan spreken, ben ik een leuke jongen. In mijn jeugd heb ik bij een logopedist gelopen, maar dat werkte niet. Stottertherapie hielp me daarentegen in eerste instantie vet veel. Toch was ik na twee maanden weer terug bij af. Veel vrienden die ik daar ontmoet heb, hadden dezelfde ervaring.’

Hille liet het er niet bij zitten. ‘Ik ben begonnen drie dagen lang mensen op straat aan te spreken met hele simpele vragen. Ik filmde alles met een videocamera om m’n nek. Na enkele gesprekjes ging ik naar huis, analyseerde wat er door me heen was gegaan en probeerde ik dat de volgende ronde beter aan te pakken.’ Sjoerd kopieerde het voorbeeld: ‘Het gaat vooral om de sociale angst die er door het stotteren in is geslopen. Het begint bij het creëren van zelfbewustzijn: Waarom stotter ik?’

Negatieve spiraal

De benadering van het stotteren als sociaal-, en niet als spraakprobleem; dat had Hille nooit meegekregen tijdens zijn therapie. ‘Het werd wel genoemd, maar niet echt op ingegaan. Het ging vooral om fysieke aspecten van spraak: articulatie, houding, ademhaling.’

Sjoerd, de student Sociale Psychologie,  legde de link met de cognitieve gedragstherapie. ‘Stotteraars belanden onbewust in een negatieve spiraal. Een negatief zelfbeeld zorgt weer voor negatieve verwachtingen, waardoor er meer druk op komt te staan. Dan ga je weer stotteren, wat weer op een negatieve manier je zelfbeeld bevestigt.’

Het veranderen van het negatieve zelfbeeld is dus het belangrijkste, stellen de broers. De meeste therapieën focussen echter vooral op spraaktechniek. ‘Het is tijd dat stottertherapieën hun eigen aanpak gaan evalueren, daarin is vaak al decennia lang niets meer veranderd. We komen de boel een beetje opschudden.’

Ervaringsdeskundige

Met ‘we’ doelen ze op de Broca Brothers. Nu de twee inmiddels flink wat praatjes hebben, helpen ze sinds een jaar andere stotteraars. Met filmpjes, workshops en een onlinecursus. ‘Onze kracht is dat wij ervaringsdeskundigen zijn en zelf het hele proces hebben doorlopen om van het stotteren af te komen. Het gaat echt om weten hoe je je negatieve zelfbeeld aanpakt. Bestaande stottertherapieën hebben veel betekend voor de stottercommunity, maar het is nu tijd voor een volgende stap.’

Heel af en toe speelt het stotteren nog even op, maar de broertjes laten zich er niet meer door in de weg zitten. ‘We zijn honderd procent meer out going geworden’, stelt Sjoerd. Hille knikt: ‘Ik had een keer in de bibliotheek bij het reserveren van een boek dat ik weer begon te stotteren. Eigenlijk was ik daar alleen maar blij om. Waarom? Omdat ik tenminste weer iets had om aan te werken. Het belangrijkste is dat je er op een positieve manier mee om blijft gaan en je niet uit het veld laat slaan.’

Feitjes

Sinds 1998 wordt jaarlijks op 22 oktober Wereldstotterdag gehouden (dat is dus komende zaterdag).

Nederland telt naar schatting ongeveer 170.000 stotteraars.

Onder hen een aantal bekende: voormalig schaatser Erben Wennemars, en muzikanten Miss Montreal en Frans Bauer.

En wat te denken van Bruce Willis, Tiger Woods en Winston Churchill?Stuttering Help houdt een lange lijst bij met bekende stotteraars.

Met de Broca Brothers helpen Hille en Sjoerd Stellingwerf stotteraars met het aanpakken van hun problemen.

Paul Broca is een Frans wetenschapper, naar wie een bepaald gebied in de hersenen is vernoemd. Als dit ‘Broca-gebied’ beschadigd raakt, verliest iemand zijn spraakvermogen. ‘Het heeft eigenlijk niet zoveel met stotteren te maken, maar het klonk mooi in combinatie met Brothers’, zeggen de broers.

11 minute watch

Just Ask The Broca Brothers | Episode #16

 

Have questions about stuttering? Just Ask The Broca Brothers!

This week we’re answering:
– How can I work on the mind and the psychological side of stuttering?
– Could it be that stuttering is tiring me out?
– I keep stuttering on my name, how can I fix that?

Don´t miss one episode by subscribing to the Broca Brothers channel here.

11 minuten video

Just Ask The Broca Brothers | Aflevering 16

In Just Ask The Broca Brothers beantwoorden we al je vragen over stotteren.

In deze aflevering:

 • Het psychologische aspect van stotteren aanpakken
 • Altijd moe, komt dat door stotteren?
 • Hoe stop je met stotteren op je eigen naam?

Heb je ook een vraag over stotteren? Stuur die dan op via onderstaand formulier en we zorgen ervoor dat je vraag beantwoord wordt in één van onze video’s.

Vragenformulier Groepscursus

 • Jouw huidige spreken

 • 1 = heel slecht, 10 = uitstekend
 • Achtergrond

 • Belangrijke gebeurtenissen

  Wees volkomen eerlijk. Ook over dingen die gebeurd zijn in het verleden. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld en is alleen voor onze ogen.
 • Coaching

  Vragen om de coaching zo persoonlijk en effectief mogelijk te maken.
 • Algemene opmerkingen

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

 

17 minuten video

Just Ask The Broca Brothers | Aflevering 15

In Just Ask The Broca Brothers beantwoorden we al je vragen over stotteren.

In deze aflevering:

 • Hoe zorg je ervoor dat je langzamer gaat spreken
 • Wat te doen aan je stotteren in je vroege tienerjaren
 • Stotteren bij leuke vrouwen

Heb je ook een vraag over stotteren? Stuur die dan op via onderstaand formulier en we zorgen ervoor dat je vraag beantwoord wordt in één van onze video’s.

Vragenformulier Groepscursus

 • Jouw huidige spreken

 • 1 = heel slecht, 10 = uitstekend
 • Achtergrond

 • Belangrijke gebeurtenissen

  Wees volkomen eerlijk. Ook over dingen die gebeurd zijn in het verleden. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld en is alleen voor onze ogen.
 • Coaching

  Vragen om de coaching zo persoonlijk en effectief mogelijk te maken.
 • Algemene opmerkingen

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

 

17 minute watch

Just Ask The Broca Brothers | Episode #15

 

QUESTION OF THE WEEK: What are your dating experiences while having a stutter?

Let us know in the comments.

Have questions about stuttering? Just Ask The Broca Brothers!

This week it’s all about talking slower to reduce stuttering, tips for early teens and how to become more relaxed and stutter less around girls.

Don´t miss one episode by subscribing to the Broca Brothers channel here.