Onze visie

Stotteren is niet zozeer een spraakprobleem

Waarschijnlijk ken je het wel: in de ene situatie verloopt het spreken beter dan in de andere. Voor veel mensen die stotteren geldt zelfs dat ze af en toe volledig vloeiend spreken. Anderen misschien niet volledig vloeiend, maar toch zodanig vloeiend dat het stotteren zich van tijd tot tijd aanmerkelijk minder voordoet.

We kunnen daarom moeilijk om het feit heen dat het spreken op bepaalde momenten wél lukt. En om die reden zien wij stotteren ook niet zozeer als een spraakprobleem. De spraak hapert niet omdat er een probleem is met het spreken an sich, maar omdat we te maken hebben met een dieper gelegen oorzaak die het stotteren doet aanwakkeren.

De oorzaak van stotteren

Op basis van wetenschappelijk onderzoek is het aannemelijk dat aanleg een rol speelt in het ontwikkelen van stotteren. Je zou kunnen zeggen dat mensen die stotteren een zekere gevoeligheid hebben voor stotteren, maar dat betekent niet dat je in een bepaalde situatie ook daadwerkelijk zult stotteren. Daar is een tweede factor voor nodig, een zogenaamde trigger.

Die tweede factor, of trigger, is uiteindelijk doorslaggevend in het wel of niet stotteren. En deze tweede factor heeft alles te maken met het wel of niet in orde zijn van iemands ‘energiehuishouding’. Dit is de energie die in en door ons heen stroomt, of juist stagneert. Vloeiend spreken komt voort uit het natuurlijk stromen ervan, terwijl stotteren duidt op blokkades in de energiestromen.

Bij blokkades kun je bijvoorbeeld denken aan spanningen, verkrampingen, emoties en gedachten. Je zou dus kunnen stellen dat er aan het stotteren iets fysieks, emotioneels en/of psychologisch vooraf kan gaan. Maar wat het ook is dat aan het stotteren voorafgaat, het is altijd een kwestie van energie. Allen zijn het vormen van energieblokkades die de gevoeligheid voor stotteren triggeren.

De oplossing voor stotteren

De oplossing voor stotteren ligt hem in het opruimen van de aanwezige blokkades in de energiehuishouding. Doen we dat, dan kan onze energie weer op harmonieuze wijze stromen en wordt de gevoeligheid voor stotteren niet langer getriggerd. Zo ondervindt de stroom van het spreken geen belemmeringen meer, maar geniet het juist een vrije doorgang, met vloeiend spreken als gevolg.

Onze werkwijze

Het belang van de adem

Om de energiehuishouding in orde te brengen is de juiste manier van ademen essentieel. De juiste manier van ademen is de bekkenademhaling, wat betekent dat de adembeweging vanuit die plek in het lichaam kan ontstaan. Dat is nog een etage lager dan de welbekende buikademhaling, en om die reden is er door middel van de bekkenademhaling ook meer mogelijk in de ontwikkeling van vloeiend spreken.

De bekkenademhaling is niet een of andere techniek of truc, maar simpelweg de natuurlijke manier van ademen. Zowel mensen die stotteren als mensen die niet stotteren zijn er in principe mee geboren. Het vormt de basis van het in orde zijn van onze energiehuishouding, en daarmee het natuurlijk laten stromen van onze spraak.

Om die reden vervullen adem-ontspanningsoefeningen een centrale rol in onze stottertherapie. Door de bekkenademhaling te beoefenen en gebruik te maken van gerichte aandacht en visualisaties kun je de doorstroming van je energie bevorderen en zo alle vormen van energieblokkades loslaten.

De psychologische kant van stotteren

Naarmate het oefenen vordert, laat je steeds meer oude spanningen, emoties en gedachten los, en kom je op den duur tot een ander zelfgevoel. We beginnen onszelf en onze omgeving op een frisse manier te beleven, waardoor ons zelfbeeld vanzelf meeverandert. Zo veranderen eventuele beperkende overtuigingen, neemt spreekangst af en neemt het vertrouwen in het spreken toe.

Om te werken aan de psychologische kant van stotteren is het dus niet nodig om eerst het verleden op te rakelen en oude ervaringen bewust te maken voordat ze losgelaten kunnen worden, zoals in de klassieke psychotherapie vaak gedacht wordt. Door de overtollige energie los te laten verliest het verleden zijn greep op ons en kunnen we het leven en haar spreeksituaties open en vrij tegemoet treden.

Jezelf spontaan uiten

Zo valt onze therapie te zien als psychotherapie, maar dan met inbegrip van lichaam en energiehuishouding. We kunnen aan den lijve te komen ervaren dat spreken iets is wat vanzelf kan gaan, zonder er je best voor hoeven te doen of je zorgen over hoeven te maken. Spreken wordt op die manier (weer) iets vanzelfsprekends, iets natuurlijks en spontaans, zonder er iets ‘speciaals’ voor hoeven te doen. Het maakt spreektechnieken en dergelijke overbodig.

Therapie mogelijkheden

Individuele begeleiding

Onze werkwijze is in principe geschikt voor iedere volwassene die stottert. De dingen waar men tegenaan loopt en doelen die men voor ogen heeft verschillen natuurlijk wel per persoon, wat individuele therapie de belangrijkste vorm van begeleiding maakt. Individuele begeleiding maakt het mogelijk om aandacht te besteden aan persoonlijke moeilijkheden, wat het algehele proces zowel verdiept als versnelt.

Een individuele sessie bestaat doorgaans uit een goed gesprek over stotteren en aanverwante zaken, waarna we afsluiten met een adem-ontspanningsoefening. De geluidsopname van de oefening krijg je toegestuurd waarmee je thuis verder kunt oefenen. In de volgende sessie bespreken we simpelweg hoe het met je gaat, eventuele moeilijkheden die je bent tegengekomen en kijken we naar een nieuwe oefening.

Zo kunnen we steeds gerichter werken aan persoonlijke stremmingen en blokkades die zorgen voor stotteren. Daarbij hanteren we geen vooropgezet plan, maar bekijken we sessie voor sessie wat een geschikte volgende stap voor iemand is. Op die manier kunnen we altijd optimaal voorzien in de wensen en behoeften die men op dat moment heeft.

Afhankelijk van die wensen en behoeften spreken we normaal gesproken eens in de 3 tot 6 weken met iemand af. In het begin wat regelmatiger, later in iemands proces kan er wat meer tijd tussen de sessies zitten. Over de totale duur van de begeleiding kunnen we weinig zeggen, dat is afhankelijk van vele (persoonlijke) factoren waar we van tevoren geen zicht op hebben.

Kosten en vergoedingen

Individuele sessie
Kosten: € 75,-
Duur: 1,5 uur
Plaats: Groningen

Onze coaching worden niet vergoed door de zorgverzekering. Wie te maken heeft met een krappe portemonnee kan daarom een korting krijgen.

N.B.

Eventuele afzegging van een geplande afspraak dient minimaal 48 uur voor de sessie plaats te vinden. Valt de afzegging binnen die 48 uur, dan zullen we de volledige kosten van de sessie in rekening brengen. Gevallen van overmacht natuurlijk daargelaten.

Contact

Wanneer je vragen hebt, een individuele sessie wilt plannen, of iets anders waarvoor je ons wilt spreken, gebruik dan onderstaand contactformulier.

Contactformulier

Gebruik dit contactformulier voor het plannen van een individuele sessie, het stellen van een vraag, of iets anders waarvoor je ons wilt spreken. Mailen naar info@brocabrothers.com of bellen met Sjoerd op 06-83795293 kan ook.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.